Collections Management
 
 

Scientific Publications

Coetzee, G. & Havenga, S. 2014. Kinders en hulle speelgoed: 'n historiese-ageologiese studie van Welkomskraal, 'n pioniersplaas in die distrik Venterstad. Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 28(1): 24-45.

Havenga, S. & Wessels, A. 2012. “Examplair” – Victoriaanse merklappe met spesifieke verwysing na voorbeelde in die versameling van die Nasionale Museum, Bloemfontein. Navorsinge van die Nasionale Museum 28(1): 1-21.

Havenga, S. & Wessels, A. 2007. Die veranderende silhoeët van bruidsuitrustings, 1830-1930. Navorsinge van die Nasionale Museum 23(4): 122–144.