National History Museum
 
 

Popular articles

Brink, J.S. & N.A. Avenant. 2007. The mountain reedbuck and grey rhebok. ToGoTo  19: 42–43.

Brink, J.S. & S. Vrahimis. 2006. The Highveld Grasslands – Habitat for the Black Wildebeest. ToGoTo 16: 8-9.

Brink, J.S. 2002. Discovery of the first human fossil material from Cornelia-Uitzoek, c. 800 000 years old. Culna 57: 4-7.

Brink, J.S. 1997. Direct dating of the Florisbad fossil hominid. Culna 52: 7-9.

Brink, J.S. 1995. 'n Reuse uitgestorwe wildebees vanuit die sentraal-Karoo. Culna 49: 28-29.

Brink, J.S. 1995. Die herkoms van die mens is van universele belang. Vuka SA 1(1): 81.

Brink, J.S. 1995. New archaeological discoveries (An ass-like equid, Equus (Asinus) sp, from Late Quaternary sites in southern Africa. Paper read at the 7th congress of the International Council for Archaeozoology, Konstanz.) Centre for Science Development Bulletin.

Brink, J.S. 1994. Florisbad: 'n nuwe dateringsmetode. Culna 47:14-15.

Brink, J.S. 1994. Florisbad: esels vir die eerste keer in suidelike Afrika uitgeken. Culna 46: 26-27.

Brink, J.S. & M. Naude. 1993. Florisbad, a research station in the Orange Free State. Conserva 8(3): 24.

Brink, J.S. 1991. Modern people from Africa. Culna 41: 7-8.

Brink, J.S. & F. Prins. 1990. Vroeë tekens van honde in die Transkei. Culna 39: 20.

Brink, J.S. 1986. Die Florisbadman: Was Prof. Dreyer reg in sy interpretasie van die skedel? Nasionale Museum Nuus 31: 12.

Brink, J.S. 1986. Florisbad: 'n kampeerterrein van meer as 40 000 jaar oud. Nasionale Museum Nuus 30: 22-23.

Rubidge, B.S. & J.S. Brink. 1985. Geological research at Florisbad. Nasionale Museum Nuus 29: 6-7.

Brink, J.S. 1983. Florisbad: 'n Beeld van die oerjagvelde van die Vrystaat. Nasionale Museum Nuus 25: 19.