History Department
 
 

Popular articles

 J (Hannes) HAASBROEK

Holmes se skepper het vuurdoop in SA gehad, “Bylae” Die Volksblad, 28 Aug. 1982.

Die ossewa – bokwa, transportwa of kakebeenwa, Opvoeding en Kultuur, 5(2), Sept. 1982.

C.H. Wessels – Vrystaatse ‘landsvader’, Lantern, Okt. 1987.

Delwersmoleste op Benaaudheidsfontein en Olifantsfontein, Lantern, Mei 1989.

Cornelis Wessels (1851-1924) – Kampvegter vir boerderybelange in OVS, Jaarverslag en jaarkongres van die Vrystaatse Landbou-uniekongres, 1989.

Philip Louter Wessels – “Sneaking hypocrite”, Kleio, XXII, 1990.

‘n Straattoneel in ou-Bloemfontein, Lantern, Okt. 1990.

Ella Fischer – ‘n Moedige romanskrywer van die dertigerjare, Lantern, 42(3), 1993.

The English community of early Bloemfontein. Brosjure: Nasionale Posseëluitstalling  9-12 OKT 1996.

Fischer, Ella Cecil, New Distionary of South African Biography, vol. 2, 1999.

Wedywering het Boere-saak skade berokken, Die Volksblad, 20 Julie 2000.

Wedywering het die Boere-saak skade berokken, in ABO 100 – Ons lesers vertel. Deel 1. 2001.

Swart gehore moes lank op hul eie bioskoop wag, Volksblad, 17 September 2002.

Dié saaltjie die ware stigtingsplek van die ANC – Mapikela-huis as ontstaanplek net ‘n mite, Volksblad, 23 Desember 2002.

Geskiedkundige Raadsaal 110 jaar oud, Volksblad, 5 Junie 2003.

Bloemfontein neem die voortou, Volksblad, 6 Januarie 2004.

VS-nagtegaal in boek herdenk, Volksblad, 4 Augustus 2005.

Bloemfontein het reeds sowat 100 jaar gelede probleme in die stadsraad gehad, Volklsblad, 1 Oktober 2005.

Skool het baanbrekerswerk gedoen, Ons Stad, 28 Junie 2007.

Artur Nathan-swembad ‘n eeu oud, Ons Stad, 27 September 2007.

Die stryd om Bram Fischer se vrylating, Volksblad (By), 10 November 2007.

Wat het Bram Fischer en Jackie Selebi moontlik gemeen, Volksblad (By), 26 Januarie 2008.

Mnr. Duff se stoel is nie vakant nie, Ons Stad, 20 Maart 2008.

Bram Fischer 100 jaar gelede gebore, Ons Stad, 17 April 2008

Bloemfontein in die 60’s midde-in bikini-oorlog, Ons Stad, 15 Mei 2008.

Terug op die spore van Bram Fischer, Volksblad (By), 31 Mei 2008.

Die advokaat se vrou, Rooi Rose, Julie 2008.

Bram Fischer het nie sy Afrikanerskap verloën nie, Woord en Daad, 401/402, Somer 2008.

Niemand kan neutraal teenoor die lewe van Bram Fischer staan nie, Volksblad, 29 Desember 2008.

Huis van Liefde, Volksblad/Beeld/Die Burger (By), 24 Januarie 2009.

Articles in Culna - Magazine of the National Museum, Bloemfontein (previously Nasionale Museum Nuus/News)

Kellnerstraat 31 [nr. 17, Okt. 1979].

23 Februarie 1854 – Oranje-Vrystaat aan boere op skinkbord geskenk [nr. 18, April 1980].

“Ou Waenhuis” [nr. 20, April, 1981].

Oranje-Vrystaatse vlag en wapen 125 jaar oud [nr. 22, April 1982].

Rachel Isabella Steyn [nr. 23. Okt. 1982].

Die 0s – Getroue trekdier [nr. 24, April 1983].

Vanmelewe se “Woest Rijden” in Bloemfontein [nr. 26, April 1984].

Die era van die transportryer [nr. 29, Sept. 1985].

Die Nasionale Museum – “Een weelde-artikel en geen noodzakelikheid” [nr. 34, April 1988].

Protokol-flater op Bloemfontein-stasie [nr. 35, Okt. 1988].

Grondspekulasie voer die botoon in die Oranjerivier-Soewereiniteit [nr. 36, April 1989].

“Mr. Duff’s seat is not vacant” [nr. 37, Okt. 1989].

Louter Wessels – “”Vanity without limit” [nr. 38, April 1990].

“Geld der schande” [nr. 40, April 1990].

“Short, back and sides” [nr. 42, April 1992].

Bloemfonteinse 1930-moordsaak gekenmerk deur uitsonderlike foto’s [nr. 44, April 1993].

Die ‘skoolgeld-skandaal’ van 1913-14 [nr. 46, April 1994].

Cecilia Wessels – From Kwaggafontein to a legend [nr. 47, Sept. 1994].

Redaksioneel – Museums is nie rariteitswinkels nie [nr. 48, April 1995].

“Tails or no tails” – ‘n Prins in Bloemfontein [nr. 49, Sept. 1995].

Fumigasiehuise vs. pokke [nr. 50, April 1996].

Maselspoort, o Maselspoort: ‘n Opelugdans vir prins George [nr. 51, 1996].

Freshford-huis (1897) – 100 jaar! [nr. 52, Sept. 1997].

Thomas Mtobi Mapikela – Vrystaatse leiersfiguur van nasionale aansien [nr. 53, Mei 1998].

H. Selby Msimang – Kampvegter vir swart belange in Bloemfontein 1915-1922 [nr. 54, Junie 1999].

“The Waaihoek tea party” - £1 boete of 14 dae hardepad [nr. 55, Julie 2000].

Sir Etienne de Villiers – Eksentrieke en ‘legendariese’ inwoner van Bloemfontein [nr. 56, Sept. 2001].

Koning George VI van Brittanje en sy gesin se besoek aan Bloemfontein (1947) [nr. 57, Des. 2002].

Die Adviserende Naturelleraad 1913-1923: Baanbrekerswerk in Bloemfontein [nr. 58. Nov. 2003].

Editorial: The National Museum & 10 years of democracy [nr. 59, Nov. 2004].

Dr. B.O. Kellner en die “Injurie-Zaak” van 1877 [nr. 60, Nov. 2005].

Wolff Ehrlich – Voorstryder van Joodse belange in Bloemfontein [nr. 61, Nov. 2006].

Die stryd om gemengde baaiery in Bloemfontein [nr. 62, Nov. 2007].

Bram Fischer en ‘n seun soos Paul [nr. 63, Nov. 2008].

D. du Bruyn

The Batho Community History Project, Culna, 63, November 2008.

Voices of the past: The National Museum’s oral history projects, Culna, 62, November 2007.

S. Marianna Botes

Die Trudie Kestell-modesaal. Nasionale Museum Nuus (Tydskrif van die Nasionale Museum, Bloemfontein) no. 33, September 1987.

Presidensie-staaltjies. Nasionale Museum Nuus no. 34, April 1988.

Always coffee on the President's stove. Nasionale Museum Nuus no. 35, Oktober 1988.

Volksraadslid op Markplein "verbrand" Nasionale Museum Nuus no. 36, April 1989.

"Bloemfontein knocked out of Bloom" - Hewige haelstorm in Bloemfontein 101 jaar gelede. Nasionale Museum Nuus no. 37, Oktober 1989.

Heildronk-moles in Eerste Raadsaal, 1854. CULNA (Tydskrif van die Nasionale Museum, Bloemfontein)no. 38, April 1990.

Geheimsinnigheid omhul eerste huis in Bloemfontein. CULNA no. 46, April 1994.

Bekende Vrystaatse plekname in die spervuur. CULNA no. 47, September 1994.

Restourasie van die historiese sinkhuisie op Florisbad. CULNA no. 48, April 1995.

Die geur van nektar en rose. CULNA  no. 49, September 1995.

'n Emmervol wortels vir twee sjielings - Bloemfontein se mark. CULNA no. 50, April 1996.

Outentieke middeleeuse harnas in die Nasionale Museum uitgestal! CULNA no. 51, September 1996.

"At home or not at home" - Visitekaartjies en besoekers. CULNA no. 52, September 1997.

Rose, laventel en pietersielie - Freshford-huismuseum se nuwe Laat-Victoriaanse periodetuin. CULNA no. 53, Mei 1998.

Bloemfontein verloor twee bekende stadsbakens: Fort Drury en King's Court. CULNA no. 54, Junie 1999.

Om mooi te lyk en lekker te ruik. CULNA no. 55, Julie 2000.

Kersvreugde. CULNA no. 56, September 2001.

Die geklop van perdepote... Perdewedrenne en renbane in Bloemfontein. CULNA no. 57, Desember 2002.

Oliewenhuis - van ampswoning tot kunsmuseum. CULNA no. 58, November 2003.

'n Naval Hill in Bloemfontein? CULNA no. 59, November 2004.

Miskoekvastrap: Bloemfontein se oudste gebou kry nuwe vloer. CULNA no. 60, November 2005.

Die Vrystaat se oranje choo-choo. CULNA no. 61, November 2006.

Hoe ry die poskar hop-hop so. CULNA no. 62, November 2007.

Bloemfontein se beroemde (of berugte?) Wit Perd. CULNA no. 63, November 2008.

Mooi tuine was kenmerkend van ou Bloemfontein. Bloemfontein 150. Bylae tot Die Volksblad, 28/03/1996.

Bewaring van Presidensie nou belangriker as ooit. Die Volksblad, 8/05/2002.