History Department
 
 

Scientific articles

J. (Hannes) HAASBROEK

C.H. Wessels se omstrede aanstelling en dienstyd as tweede administrateur van die Oranje-Vrystaat, 1915-1924, Historia, 33(1), Mei 1988.

Cecilia Wessels (1895-1970), die ‘stem’ van Suid-Afrika, SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 4(3), 1990.

Wessels vs. Wessels: Die omstrede Bethlehem-tussenverkiesing van 1914, Joernaal vir Eietydse Geskiedenis, 2(15), Okt. 1990.

A.E.W. Ramsbottom, eerste administrateur van die Oranje-Vrystaat, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 8(2), Maart 1992.

Ella Fischer – ‘n veelsydige gemeenskapsleier (1894-1964), Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 8(5), Junie 1992.

Die 1912-onderwyskrisis in die Oranje-Vrystaat, SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 7(2), 1993.

J.E. Harrison, argitek en eerste bewoner van Freshford, en sy gesin se lewe in Bloemfontein (1895-1902), Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 9(7), Aug. 1993. (mede-outeur saam met M. Briedenhann)

Freshford-huismuseum: Die struktuurondersoek van die huis in 1984, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 9(10), Sept. 1993. (mede-outeur saam met M. Briedenhann)

Die Pres. Steyn-gedenkfonds (1923-1957), Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 9(12), Okt. 1993.

E.R. Grobler, administrateur van die Oranje-Vrystaat, 1924-1929, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 10(14), Nov. 1994.

Die Prins van Wallis se besoek aan Bloemfontein in Mei 1925, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 11(7), Sept. 1995.

Die besoek van prins George aan Bloemfontein in Februarie 1934, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 12(3), Julie 1996.

Die stryd teen pokke in die distrik Boshof, 1882-1884, Historia, 41(2), Nov. 1996.

Die probleme en polemiek rondom die bou van ‘n nuwe stadhuis vir Bloemfontein, 1928-1936, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 12(9), Des. 1996.

Die sosiale en vermaaklikheidslewe van die swart inwoners van Waaihoek, Bloemfontein, tydens die Oranjerivierkolonie-tydperk (1900-1910), Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 13(4), Sept. 1997.

Rolskaatsbane in Bloemfontein 1909-1910, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 14(2), Junie 1998.

Die kortstondige bestaan van die Empire-teater in Bloemfontein, Maart-Junie 1905, SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 12(2), Nov.1998.

Die verhouding tussen die swart inwoners en die Stadsraad van Bloemfontein gedurende die Oranjerivierkolonie-tydperk, 1902-1910, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 15(1), Maart 1999.

Die rol van Henry Selby Msimang in Bloemfontein, 1917-1922, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 16(3), Julie 2000.

Die Britse koningsbesoek aan Bloemfontein, Maart 1947, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 16(8), Des. 2000.

Die tragiese lewe van die eksentrieke en legendariese sir Etienne de Villiers (1875-1947) van Bloemfontein, SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 15(2), Nov. 2001.

Die ontstaan van die eerste bioskoop (1922) vir die swart gemeenskap van Bloemfontein, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 17(6), Nov. 2001.

Founding venue of the African National Congress (1912): Wesleyan school, Fort Street, Waaihoek, Bloemfontein, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 18(7), Nov. 2002.

The Native Advisory Board of Bloemfontein, 1913-1923, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 19(4), July 2003.

Die rol van dr. B.O. Kellner in Bloemfontein, 1863-1918, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 20(4), Nov. 2004.

The indabas between the black community and the local authority of Bloemfontein, 1913-1914, Journal for Comtemporary History, 30(2), Sept. 2005.

Die rol van Wolf Ehrlich in Bloemfontein 1877-1915, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 22(3), Julie 2006.

Die swemgeskiedenis van Bloemfontein, SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, 21(1), Junie 2007.

Die gebeure wat gelei het to die bedanking van die Bloemfonteinse stadsraad in 1907, Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein, 23(2), April 2007.

Die laaste 60 dae van Bram Fischer, Joernaal vir Eietydse Geskiedenis, 33(3), Des. 2008.

Rebelle-ambulanskorps vir die Vrystaat, 1914. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 25(4): 109-126. 2009.

Nakie Smit (1845-1947) – Goewernante van die bekende en welaf Fichardt-familie van Bloemfontein. SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis  24 (2): 37-53. 2010.

Die Fischer-woning en swembad in Beaumontstraat 12, Johannesburg: Simbool van rasseharmonie in apartheid-Suid-Afrika. Journal for Contemporary History 36(1): 175-190. 2011.

"An absolute pillar of strength for her husband and the struggle": Molly Fischer (1908-1964) - wife, mother and struggle activist. New Contree - A journal of historical and human sciences for Southern Africa 65:87-110. 2012.

Die rol van Charles (Charlie) Gustav Fichardt in Bloemfontein 1891-1923. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 28(4): 49-83. 2012.

 

Books

Die rol van die Engelse gemeenskap in die Oranje-Vrystaat, 1848-1859, Memoirs van die nasionale Museum, vol. 15, Des. 1980. (M.A.-verhandeling)

Die rol van Cornelis Hermanus Wessels in die Oranje-Vrystaat, 1885-1924, Memoirs van die Nasionale Museum, nr. 23, Des. 1987. (D.Phil.-proefskrif)

Stem en legende – die lewe van Cecilia Wessels. Pretoria: Litera Publikasies, 2005.

'n Seun soos Bram - 'n Portret van Bram Fischer en sy ma Ella. Kaapstad: Umuzi-uitgewers, 2011.

 

D. du Bruyn

Du Bruyn, D. & Oelofse, M. 2012. The potential and possibilities of oral history for skills development at undergraduate level, Yesterday & Today, 7, July 2012, pp. 121-138.

Du Bruyn, D. 2011. ‘Township Topiary’: the history of the English-style gardens of Batho, Mangaung (1846-1948), Navorsinge van die NasionaleMuseum Bloemfontein, 27(3): 37-82.

Du Bruyn, D. & Wessels, A. 2010. Swart protes versus wit teenstand: die politiek van regse blanke vrese, 1982-1987, Journal for Contemporary History, 35(1): 99-122. 

Du Bruyn, D. 2010. Oral testimonies as a source of community history, with special reference to the Batho project, Bloemfontein, South African Journal of Cultural History, 24(2):1-24.

Du Bruyn, D. & Wessels, A.  2009. Op weg na die politieke draaipunt van 1948: drie eeue van vrees as faktor in die geskiedenis van Suid-Afrika, Journal for Contemporary History, 34(2): 62-85.

Du Bruyn, D. & Wessels, A. 2009. Vrees as faktor in die regse blanke politiek in Suid-Afrika: die tweede fase van die era van volwaardige regse politieke partye, 1976-1982, Journal for Contemporary History, 34(3): 91-110.

Du Bruyn, D. & Wessels, A. 2008. Vrees as faktor in die regse blanke politiek in Suid-Afrika: Die eerste fase van die era van volwaardige regse politieke partye, 1969-1975, Journal for Contemporary History, 33 (3).

Du Bruyn, D. & Wessels, A. 2008. Vrees as faktor in die regse blanke politiek in Suid-Afrika tydens die tweede dekade van die apartheidsera, 1958-1969, Journal for Contemporary History, 33 (1).

Du Bruyn, D. & Wessels, A. 2007. Vrees as faktor in die regse blanke politiek in Suid-Afrika tydens die eerste dekade van die apartheidsera, 1948-1958, Journal for Contemporary History, 32 (2).

Oelofse, M. & Du Bruyn, D. 2005. A critical evaluation of memory as a potential source of evidence for oral history, Journal for Contemporary History, 30 (2).  

Oelofse, M. & Du Bruyn, D. 2004. The importance of oral history in a transforming South Africa, Journal for Contemporary History, 29 (1).

 

S. Marianna Botes

Die viering van Onafhanklikheidsdag (Republiekdag) in die Oranje-Vrystaat 1854-1900. SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 3(2), April 1989.

Die Ou Goewermentsgebou in Bloemfontein: van regeringskantore tot letterkundige museum. SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 5(4), Oktober 1991.

Die Residensie: woning van die Britse Resident in Bloemfontein, 1846-1854. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 9(14), November 1993.

Die Derde Presidensie in Bloemfontein: ampswoning van die Vrystaatse staatspresidente. SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 8(1), 1994.

Die Eerste Presidensie in Bloemfontein, 1854-1861: 'n kultuurhistoriese studie. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 10(3), Maart 1994.

President M.W. Pretorius en die oprigting van die Tweede Presidensie in Bloemfontein, 1861-1863. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 10(10), Augustus 1994.

Die Tweede Presidensie tydens die verblyf van president J.H. Brand, 1864-1886. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 11(9), November 1995.

Die oprigting van die Derde Presidensie in Bloemfontein, 1885-1886. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 12(7), November 1996.

Die Derde Presidensie, Bloemfontein, gedurende die verblyf van president J.H. Brand, 1886-1888. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 13(5), Oktober 1997.

Sosiale lewe in Bloemfontein se Derde Presidensie, 1886-1900. SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 12(1), Mei 1998.

Fort Drury: Van Bloemfontein se eerste fort tot moderne kantoorblokke, 1846-1998. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 14(7), Desember 1998.

Die soektog na Fort Drury, Bloemfontein: probleme en resultate. SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 13(2), November 1999.

Die Derde Presidensie, Bloemfontein, gedurende die verblyf van president F.W. Reitz, 1889-1895. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 15(4), Desember 1999.

Die Derde Presidensie, Bloemfontein, tydens die verblyf van president M.T. Steyn, 1896-1900. Navorsinge van die Nasionale Museum, Bloemfontein 16(7), November 2000.

Die stoommeule en bierbrouery op die terrein van Fort Drury, Bloemfontein, 1868-1920. SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 15(2), November 2001.

Laat-Victoriaanse invloed op die interieur-inrigting van twee van Bloemfontein se bekendste wonings, 1880-1900. SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis 17(1), Junie 2003.

 

Books

K. Schoeman, Boukunsskatte van die Vrystaat. (Research by S.M. Botes and C.J.O. Groenewald). CUM-Books, 1985.

S.M. Botes, P.J. Nienaber and J.D. Smit: Vrystaatse argitektuur. Histories-argitektoniese ontwikkeling van die Vrystaatse boukuns: 'n oorsig. NALN Foundation, 1987.